Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Opening van nieuwe vaste expositie ‘Halbertsma Hou(d)t van Grou’

Halbertsma Houtfabrieken, Industrieel erfgoed in Grou.

De vele schenkingen van fabrieksgerelateerde zaken door familieleden en oud-medewerkers van de fabriek maakten deze uitbreiding van de exposite mogelijk. Films, foto’s en geluidsfragmenten laten de sfeer van deze beeldbepalende fabriek nationaal en internationaal weer tot leven komen. Kinderen kunnen verder weer naar hartenlust speuren en opdrachten doen in het museum en in het dorp en iedereen kan zijn neus testen in het ‘Houtsnuiflab’. 

Terug naar het nieuwsoverzicht