Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Pronkjen

De grotendeels vernieuwde expositie ‘Pronkjen’ is een feit. ‘Gaastra: meer dan alleen kleding’ toont een groot deel van het legaat dat Atje Gaastra de gemeente naliet. Verwonder je over deze vrouw, haar Grouster familieverhaal en haar rijke bezittingen die er toe leidden dat ons huidige museum als Gemeentemuseum al in 1956 vorm kreeg.

Terug naar het nieuwsoverzicht