Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Gratis entree skipkesilers

Op 13 en 14 april hebben alle deelnemers aan het Skipkesilen op vertoon van een aldaar uitgereikt toegangsbewijs en onder begeleiding van een volwassene gratis toegang tot het museum op 13 en 14 april.

Terug naar het nieuwsoverzicht