Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

Museum 3 juny wer iepen

Mei yngong fan woansdei 3 juny 2020 is it museum wer iepen fan woansdei o/m snein fan 14.00 – 17.00 oere.

Museumbesite is allinnich mooglik nei it meitsjen fan in ôfspraak yn it foar.

It bestjoer hat in 'Protokol mei ynformaasje foar besikers fan museum ‘Hert fan Fryslân’ te Grou yn it ramt fan de 1,5 meter mienskip (Coronafirus)' makke.

Oant op 'e dei dat jo nei it museum wolle oant op syn lêst 12.00 oere kin in ôfspraak makke wurde. De ôfspraken wurde pland op de hiele oere: 14.00, 15.00 en 16.00 oere.

De besikers wurde op it plande tiidstip by de baly fan it museum ferwachte. As de besikers deryn komme moatte se namme en telefoannûmer opjaan.

Alle ynformaasje om jo besite te plannen stiet op de side Besite.

In het Nederlands staat op de pagina Bezoek alle informatie om uw bezoek te plannen.

Terug naar het nieuwsoverzicht