Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

sjuch ek nei Útsûnderingen by tabblêd Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Museum Hert fan Fryslan TV

Brassband Apollo Grou speelt ter gelegenheid van de opening van expositie
'It musyk giet troch de Buorren' In Nije dei.

125 jaar Brassband Apollo uit Grou. Tijdens een mini concert speelt de Brassband "A brand new day" uit The Wizard of Oz.

Een mini concert van de Koperkids van Brassband Apollo.

 

Winnende schipper van het Skûtsjesilen 2017, Douwe Visser van het Grouster Skûtsje, komt de prestigieuze wisselprijs – het Sulveren Skûtsje- in bruikleen brengen in het museum.

Interview met Ids Postma, Jorrit Bergsma en Boukje Keulen (dochter van Atje Keulen) ter gelegenheid van de vernieuwde schaatshoek.

Vernieuwde schaatshoek geopend in Grouster museum, video van Omrop Fryslân