Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

In de voetstappen van Rixt

Onder deze bijzondere naam is in samenwerking met het ‘Mingd Koar Grou’ van zaterdag 13 t/m zondag 18 juni in het museum een kleine expositie te zien over de Grouster dichteres Rixt. Op 14 mei geeft het Mingd Koar (www.grousterkoar.nl) in de Sint Piter-kerk 2 concerten met o.a. composities gemaakt op de gedichten van deze bekende Grouster dichteres (1887 – 1979). Op woensdag 10 mei (20.00 uur) geeft Albertina Soepboer in het kader van dit geheel in de bibliotheek van Grou een lezing over Rixt (http://www.sbmf.nl/agenda/LezingoverRixt).

Rixt is een pseudoniem voor Hendrika A. van Dorssen. Zij werd in 1887 geboren in Grou. Na haar schooltijd en een verblijf in Davos ging ze in 1917 werken in Sneek als leerling-ambtenaar bij de gemeente. In 1919 kreeg Rixt haar benoeming in Deventer op de gemeentesecretarie. Zij was 60 jaar toen ze met pensioen ging. Eerst schreef Rixt voornamelijk gedichten in het Nederlands. Na haar contact met o.a. Obe Postma ging zij over op het Fries. In 1952 kwam de bundel ‘De Gouden Rider’ uit. In 1953 ontving Rixt de Gysbert Japicxprijs voor poëzie. Tot de hoogtepunten van haar dichtwerk hoort het gedicht ’’t Is letter as men tinkt’. Rixt overleed in 1979 in het huis van haar ouders in Colmschate.

Terug naar het nieuwsoverzicht