Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

‘Halbertsma Hou(d)t Grou onder Stroom’

Onder deze titel is van 5 november 2016 t/m 10 september 2017 in het museum een expositie te zien over … de kracht van 125 jaar ‘Houtsjefabryk’ ! Hierin neemt Jan Pieter Rottiné, kenner van de stoom- en krachtinstallaties van de Halbertsmafabrieken, ons mee terug naar het begin van de industriële revolutie: 1891, ‘It Houtsjefabryk’ in Grou, opgericht door Pieter Goslik Halbertsma, kleinzoon van Binnert Halbertsma, de handelsman van de gerenommeerde gebroeders Halbertsma.

 

J.P. Rottiné heeft jarenlang van alles bestudeerd over stoommachines en aanverwante onderwerpen, zoals schoorstenen. Foto’s of exacte tekeningen daarvan werden toen vrijwel nooit gemaakt of bewaard. Hij zette veel documentatie op zijn website www.rottine.info en maakte unieke aquarellen met de stoommachine in de hoofdrol. Zijn passie brengt hij ook regelmatig in praktijk bij het Woudagemaal bij Lemmer. In de expositie licht hij een tipje van de ‘stoomsluier in Grou’ op:

Jan Pieters’ vader was hoofd-stoommachinist bij de fabriek. Als kind kwam hij er vaak en zo leerde hij veel over hoe het daar aan toe ging. Zo was zijn fascinatie voor de stoom- en krachtcentrale al vroeg geboren en in de tentoonstelling neemt hij ons mee in de geschiedenis daarvan.

 

Om de sfeer van weleer te laten proeven zijn diverse materialen gebruikt die door oud-fabrieksmedewerkers zijn ingebracht. Dit zijn herinneringen aan de bijzondere tijd, waarin de fabriek in Grou een hele grote rol heeft gespeeld. Een deel van het materiaal is ook gebruikt bij het recente afscheid van de Halbertsmafabrieken.

De opening van de expositie vindt plaats op een speciale avond van de Freonen van het museum op 4 november 2016. De opening wordt verricht door Pieter Halbertsma, kleinzoon van Pieter Goslik Halbertsma, tot 1993 de laatste Halbertsma-directeur: beide dus nazaten van de oprichter Pieter Goslik.

Terug naar het nieuwsoverzicht