Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

‘Hert fan Fryslân’ sluit aan bij Bijzondere musea in en rond Leeuwarden

“Veertien bijzondere musea in één cultuurroute in en rond Leeuwarden, elk met een eigen verhaal. Verrassende locaties waar je, eenmaal binnen, de tijd zo vergeet ! Beleef de passie van verzamelen, de streekeigen historie en de zo typisch Friese cultuur.”

 

Met deze aanhef presenteren onderstaande 14 musea zich sinds kort in een gezamenlijke ‘cultuurroute’ aan het publiek. Deze ‘cultuurroute’ in en om Leeuwarden is opgenomen in een speciale flyer, die door het Toeristisch Platform Noardwest Fryslân is ontwikkeld, is in heel Fyslân ruim verspreid. De volgende musea nemen deel aan deze route: 

Museumhaven, Leeuwarden
Roordastate: museum It Ald Slot, Wergea
Museum Warten
Museumboerderij Ald Barrahûs, Wirdum
Schoolplatenmuseum Deinum
Fries Landbouw Museum, Leeuwarden
Skûtsjemuseum & Aebelina, Earnewâld
Museum Hert fan Fryslân, Grou
Museum De Grutterswinkel, Leeuwarden
Het Andere Museum van Oldtimer tot Kant, Leeuwarden
Mineralogisch Museum, Grou
Commandopost BB Bunker, Grou
It Kokelhûs Earnewâld
Het Beerenburg Museum, Leeuwarden

Terug naar het nieuwsoverzicht