Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Bekijk ook onze pagina op Facebook

 

Openingstijden

Woensdag t/m zondag:

14.00 - 17.00 uur

Uitsluitend op afspraak

Zie de pagina Bezoek

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Films Grou Fries Film Archief

Afgelopen winterseizoen hebben vrijwilligers van de Stifting Grou en Museum Hert fan Fryslân zich intensief bezig gehouden met het beschrijven van films van het dorp Grou. Een groep van 10 à 15 (oud-)Grousters bestudeerde de films uit de collectie van het Fries Film Archief met veel plezier. Namen, plaatsen, gebeurtenissen, jaartallen, anecdotes, etc. werden genoteerd en bewerkt tot informatieve beschrijvingen bij de films. De beschrijvingen van 22 films zijn inmiddels ingevoerd in de online catalogus van het Fries Film Archief.

De bijeenkomsten waren een initiatief van Museum Hert fan Fryslân en het Fries Film Archief.

Terug naar het nieuwsoverzicht