Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

Woensdag t/m zondag:

14.00 - 17.00 uur

Zie de pagina Bezoek

 

Bekijk ook onze pagina op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Museum Hert fan Fryslân sluit per 1 december 2020

Museum ‘Hert fan Fryslân’ in Grou sluit op 1 december a.s. de deur voor publiek. Het gaat zich richten op het terugbrengen van de collectie tot een waardevolle ‘kerncollectie’ rond cultuur en historie van Grou en omstreken. Deze zal met zorg worden samengesteld en in depot worden gehouden, in afwachting van een nieuwe toekomst in een breder verband. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij plannen die samen met andere organisaties ‘Grou Breed’ worden ontwikkeld voor een Multifunctioneel Cultureel Centrum met een 'Cultuurplein’ en tevens van Grou als één van de ‘poorten’ naar Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.

Het museum moet op de huidige locatie sluiten vanwege het lage bezoekersaantal in verhouding tot de kosten, en ook door gebrek aan menskracht. Het museum startte in 1956 in het raadhuis van toen nog Idaarderadeel, waar het als gemeentemuseum gratis was gehuisvest. Het is de afgelopen jaren erg actief geweest met veel activiteiten en exposities. Nu de huisvesting sinds 2018 niet meer gratis is en het bezoekersaantal met jaarlijks zo’n 1000 betalende bezoekers stabiliseert, is het, ondanks financiële steun van de vereniging ‘Freonen van het museum’, niet langer verantwoord het museum open te houden.

Voor het beheer en veiligstellen van de ‘kerncollectie’ vraagt het museum opnieuw steun van de ‘Freonen’, die dit op 22 april op hun jaarvergadering bespreken.
Het museum zoekt nog versterking van bestuur en vrijwilligersploeg voor het samenstellen en beheren van de kerncollectie en het bouwen aan een nieuwe toekomst.
Vanaf 1 april a.s. gaat het nog acht maanden open voor publiek met o.a. de expositie ’75 jaar Vrijheid: Grou in oorlogstijd’.

Terug naar het nieuwsoverzicht