Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Het Stichtingsbestuur

Voorzitter                                                    Ed den Dulk
Secretaris                                                     Bauke Hooghiemster
Penningmeester                                           Herman Oldenhof
Collectiebeheer                                            Akke Miedema
Programmering                                            Gieneke Verhoeven
Baliecoördinatie                                           Trees Mulder
PR & communicatie                                      Renée Slooff
Adviseur namens gemeente Leeuwarden     Janneke Visser
Adviseur namens Freonen                            Jan Smittenberg
Adviseur t.b.v. Beleidsplan Museum            Emiel Wegman

 

 

 

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL64RABO 0356 2590 48​

 

Bestuursleden van de stichting krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen beloning of vacatiegeld.