Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Het Stichtingsbestuur

Voorzitter                                                      vacature
Secretaris                                                     Bauke Hooghiemster
Penningmeester                                           Herman Oldenhof
Collectiebeheer                                            Akke Miedema
Programmering                                            Gieneke Verhoeven
Baliecoördinatie                                           Trees Mulder
PR & communicatie                                      vacature
Adviseur namens gemeente Leeuwarden    Janneke Visser
Adviseur namens Freonen                           Jan Smittenberg
Adviseur t.b.v. Beleidsplan Museum             Emiel Wegman

 

Bestuursleden van de stichting krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen beloning of vacatiegeld.