Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Het Stichtingsbestuur

Voorzitter                                                    Ed den Dulk
Secretaris                                                     Bauke Hooghiemster
Penningmeester                                           Herman Oldenhof
Collectiebeheer                                            Akke Miedema
Programmering                                            Gieneke Verhoeven
Baliecoördinatie                                           Trees Mulder
PR & communicatie                                      vacature
Adviseur namens gemeente Leeuwarden     Janneke Visser
Adviseur namens Freonen                            Jan Smittenberg
Adviseur t.b.v. Beleidsplan Museum            Emiel Wegman

 

 

 

 

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL64RABO 0356 2590 48​

 

Bestuursleden van de stichting krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen beloning of vacatiegeld.