Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Het notitieboek van Joost

Maak kennis met Joost Halbertsma! Dè Mister Fryslân uit het midden van de 19e eeuw: een bijzondere dominee, oudheidkundige, geleerde, verzamelaar, schrijver en dichter. Hij had een groot hart voor zijn geliefde provincie Friesland, maar was zeker ook vol interesse voor gewoontes en gebruiken van alle wereldburgers. Samen met zijn broers Tjalling en Eeltje schreef hij verhalen en gedichten. De verhalen van de broers werden verzameld in het beroemde Friese boek ‘Rimen en Teltsjes’.

Hij had grote belangstelling voor vernieuwingen en was tegelijk de behoeder van het oude. Zijn hele leven en werk heeft hij daarmee te maken gehad: zijn tijd ver vooruit en toch het oude ‘wat was’ koesteren.                                                                               

Het verhaal van Joost ga je meemaken in het museum: er is van alles te doen!           

Je ontdekt veel originele spullen van Joost die hij verzamelde. Wist je dat het Fries Museum door Joost Halbertsma zijn naam en bestaan te danken heeft? Hij schonk zijn hele verzameling aan de toenmalige ‘Friesche Oudheidkamer.’

Vera Damhuis uit Grou heeft in opdracht dit educatieve aanbod voor het museum bedacht, geschreven en geïllustreerd. Alpita de Jong was als Halbertsma kenner dè informatiebron en Elske Kinderman zorgde voor de vormgeving van deze twee uitnodigende boekjes:

  1. ’Het notitieboek van Joost’ in het museum. 
  2. ‘Kistjes & kastjes van Joost’ route door het oude centrum van Grou.

Dan  ben jij daarna goed geïnformeerd over Joost Halbertsma.

Deze beide routes zijn heel geschikt om samen met je familie te beleven, de boekjes lezen vlot weg en leveren zo voor iedereen van 8 - 88 jaar ‘in een notendop’ veel info over Joost. Je loopt in het museum langs de ‘kastjes’ van Joost en voert allerlei opdrachten uit met de voorwerpen die in de kastjes staan.

Leerkrachten kunnen de Lesbrief 'Joost Halbertsma’ en verdere informatie over het museumbezoek voor schoolgroepen downloaden. (klik op de groene tekst)

Ben je nieuwsgierig kom dan zeker naar ons museum om meer te weten te komen over de beroemde Halbertsmafamilie en speciaal over Joost.

Meer info: Janneke Wegman, tel: 0566-623432 of mobiel 06-15902895 (mail: janneke.wegman@upcmail.nl)