Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Het museum is ook heel aantrekkelijk voor kinderen: speciaal de exposities over het skipkesilen, dat alweer zo’n 90 jaar jaarlijks bij de Grouster Merke door ‘Jong Frisia’ wordt georganiseerd, en over de Grouster beschermheilige en kindervriend Sint Piter. De kinderen kunnen o.a. spelen met materiaal zoals seinvlaggen op een magneetbord in de Skipkeseal en met Sint Piter-spelletjes die in het kastje bij de Sint Piter-expositie staan. Verder is er een gratis foto-puzzel met foto’s waarvan de antwoorden in de verschillende exposities te vinden zijn. Vraag hiernaar aan de balie. Heel bijzonder voor kinderen is het educatieve project …

 

 

Lytse Eeltsje

‘Lytse Eeltsje’ gaat over de jonge Eeltsje Halbertsma. Hij neemt de kinderen mee naar het Grou van rond 1810: een levendig handelsplaatsje aan het Pikmeer. Met Eeltsjes ‘Freonenboek’  (€ 1,50 per stuk) en 10 opdrachtkaarten gaan de kinderen in het museum op ontdekking in de expositie over de gebroeders Halbertsma.

Ook is er een krant gemaakt: ‘Nijs fan Eeltsje’ (€ 1,50 per stuk) Met een duidelijke plattegrond en allerlei ‘weetjes’ voert het de kinderen door het centrum van het oude Grou, waar de kleine Eeltsje Halbertsma woonde, naar school ging en speelde.

Het materiaal is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar, maar ook voor de ouders en begeleiders is het zeker interessant ! Het wordt ook voor educatieve doeleinden gebruikt voor schoolgroepen van het basisonderwijs. Leerkrachten kunnen de Lesbrief Lytse Eeltsje en verdere informatie over het museumbezoek voor schoolgroepen downloaden.

De coördinatie van het project ‘Lytse Eeltsje’ en van de school- of andere groepen die daaraan mee willen doen, ligt bij Janneke Wegman (0566-623432 / 06-15902895; janneke.wegman@upcmail.nl).