Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Agenda

Binnenkort

Zaterdag 16 februari

Opening nieuwe vaste expositie ‘Halbertsma Hou(d)t van Grou’

Halbertsma Houtfabrieken, Industrieel erfgoed in Grou. Kom speuren en opdrachten doen in het museum en het dorp, en test je neus in het ‘Houtsnuiflab’.

 

20 februari t/m 28 februari

‘In de keuken van Sint Piter’. Sint Piter is sinds 2018 immaterieel erfgoed.

 

1 maart t/m 31 maart

‘Gaastra: meer dan alleen kleding’.

 

1 april t/m 30 april

Tips: ‘In de keuken van Sint Piter’, en ‘Gaastra: meer dan alleen kleding’. Sint Piter is sinds 2018 immaterieel erfgoed,

 

Woensdag 10 t/m zondag 14 april

Nationale Museumweek ‘Ons Echte Goud’ en Opening watersportseizoen.

Het ‘Zilveren Skûtsje’ te pronk (Grou won in 2017 en 2018 deze 1e-prijs), en meer dan 100 jaar ‘Skipkesilen in Grou’ (i.s.m. KWV Frisia).

 

Zaterdag 13 april

Doarpskuier. Historische wandeling door het Friese Venetië van weleer o.l.v. een gids. Kosten € 4,-.

Aanvang 14.00 uur.

Opgave via: 06-1447 5212.

 

Zaterdag 4 mei

Doarpskuier. Historische wandeling door het Friese Venetië van weleer o.l.v. een gids. Kosten € 4,-.

Aanvang 14.00 uur.

Opgave via: 06-1447 5212.