Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

Word vriend van ons museum

De vereniging ‘Freonen fan it museum Hert fan Fryslan’ heeft als doelstelling:

  • het bijeenbrengen van gelden teneinde aan het museum voorwerpen voor de collectie of de inventaris aan te kunnen bieden of het museum op andere wijze te steunen
  • de bevordering van de belangstelling voor het museum
     

Het bestuur van de Freonen bestaat uit

Voorzitter     

Penningmeester

Secretaris

Lid

Redactie Museumfreon

Adviseur namens het stichtingsbestuur      

Jan Smittenberg

Hendrik de Boer

Vacature

Arnold Wuite

Klaas Stelma

Bestuurslid van het museum

   

Bestuursleden van de vereniging krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

De Freonen organiseren 2x per jaar een lezing, die meestal betrekking heeft op een tentoonstelling in het museum.

Ze organiseren ook 1 of 2x per jaar een excursie

Twee keer per jaar verschijnt voor de Freonen van het museum een 'mededelingenblad'

De contributie bedraagt € 12,50  voor leden en € 25,- voor begunstigers (bedrijven)

 

Wij nodigen u van harte uit lid of begunstiger te worden van de 'Freonen fan it museum Hert fan Fryslân'. Het lidmaatschap omvat:

  • Vrije toegang tot het museum, ook voor gezinsleden
  • Het mededelingenblad 'De Museumfreon' met onder andere de activiteiten van de vereniging en nieuws over het museum
  • Vrije toegang tot Freonenavonden

U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen.

Het bankrekeningnummer van de Freonen is NL87 RABO 0145 5337 00.

Het mailadres van de Freonen is freonen@museumhertfanfryslan.nl.


 

Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats:
E-mail: *