Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Dorpswandeling en bezichtiging raadhuis

Zie Rondleidingen en Agenda

 

Nieuwe exposities ‘Halbertsma Hou(d)t van Grou’ en 'Gaastra: meer dan alleen kleding'

Halbertsma Hou(d)t van Grou

Na de expositie ‘Joost Halbertsma, Wereldburger uit Grou’ krijgt nu de Halbertsmahoutfabriek een groter podium en een vaste plek in het museum. De bezoeker duikt in een stuk historie van Grou, maar ook van ver daar buiten. De Halbertsmahoutfabriek had in de vorige eeuw een grote naam op de markt van pallets en deuren en produceerde daarnaast nog tal van andere houtproducten. Een gedenkwaardig bedrijf waarvan het personeel onder meer de eerste vakbond in de houtbranche van Nederland oprichtte: een familiebedrijf waar heel veel mensen in Friesland direct maar ook indirect hun brood verdienden.

In 2016 werd een tweedaagse expositie ingericht ten tijde van een reünie van de Halbertsmafabriek bij Van Vuuren Deuren in Grou: het bedrijf dat de productie van deuren in Grou voortzette. Veel oud-medewerkers en hun nazaten schonken materiaal aan ons, zodat dit een goede bewaarplaats voor de toekomst zou krijgen. Dit industriële en culturele erfgoed laten we vanaf dit jaar in een vaste expositie zien.

Gaastra: meer dan alleen kleding

Gaastra, deze naam is bij velen bekend van de sportieve kledinglijn. Van oorsprong een zeilmaker in Sneek die deze bedrijfstak ontwikkelde. De Gaastra’s oefenden nog meer in het oog springende beroepen uit. Zo was Andries Gaastra oprichter van de fietsenfabriek Batavus in Heerenveen. Ooit gehoord van de Gaastrafamilies die goud- en zilversmid en stoombooteigenaar waren in Gorredijk? Eén van hen was Johannes Sjoerds Gaastra die rond 1850 in Grou ging wonen. Zijn echtgenote was de geboren Grouster Neeltje Piers Sjollema. Atje Gaastra (1873-1972), ongetrouwd en vermogend, was één van hun acht kinderen.

 

Museum Hert fan Fryslân dankt haar bestaan mede aan het legaat van deze Atje Gaastra. Zij schonk in 1949 een flinke verzameling gebruiks- en siervoorwerpen uit haar familie aan de toenmalige gemeente Idaarderadeel met de verplichting om deze te exposeren. Hiertoe werd in 1956 het gemeentemuseum opgericht, voorloper dus van wat nu ‘Hert fan Fryslân’ is.