Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2019 Museum hert van Fryslân

De Halbertsma's yn it Hert

Niet alleen in Grou en omgeving, maar in heel Fryslân, is de naam ‘Halbertsma’ zeer wel bekend, niet in het minst omdat Eeltsje Halbertsma de schrijver is van het Fries Volkslied. Alle reden dus om in het vernieuwde museum weer een vaste expositie te wijden aan de vier broers Halbertsma: Joost, Tjalling, Binnert en Eeltsje.

In het begin van de 19e eeuw begonnen Joost, Tjalling en Eeltsje volkslectuur te schrijven in het Fries. Hun eerste boekje ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar’ verscheen in 1822. De belangstelling was groot en er verschenen meerdere uitgaven. Joost wilde een verzameluitgave maken, maar heeft de realisatie daarvan zelf niet meer meegemaakt. Onder de naam ‘Rimen en Teltsjes’ kwam deze in 1871 uit en dit boek wordt tot op de dag van vandaag uitgegeven.
Andere thema’s die in ‘De Halbertsma’s yn it Hert’ aan bod komen zijn o.a. het Fries Volkslied, Friese centsprenten en houten schooltassen. Ook zijn er tal van foto’s en eigen bezittingen te bewonderen.
De vierde broer, Binnert, was bakker, maar vooral ook koopman. Zijn nageslacht stichtte (1891) en beheerde jarenlang Halbertsma’s houtfabriek, waar veel mensen uit Grou en omgeving werk vonden. Ook dit maakt deel uit van de expositie.
Speciaal voor kinderen is er het educatieve project ‘Het notitieboek van Joost'.