Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

Het museum is gesloten.

 

Bekijk ook onze pagina op Facebook

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

Beleid

Museum ’Hert fan Fryslân’ is een publieke instelling, zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving en heeft als doel om kunst- een cultuurhistorische voorwerpen te vergaren en te presenteren, die betrekking hebben op Midden-Fryslân en met name op het dorp Grou en omgeving.
Hoofdlijnen vaan het beleid van het museum zijn o.a.:

Wilt u het Beleidsplan 2015 – 2020 lezen, klik dan hier.

Per 1 december 2020 heeft het museum haar deuren voor publiek gesloten.

Sluiting was voor het museum onvermijdelijk. Zij kampt al geruime tijd met financiële zorgen. Sinds 2018 is de gratis huisvesting als voormalig ‘gemeentemuseum’ in het oude Raadhuis ten einde. Van de gemeente Leeuwarden is geen structurele financiële steun voor het voormalige gemeentemuseum te verwachten. Deze kosten staan een gezonde bedrijfsvoering op deze plek in de weg en daarom is besloten tot sluiting.

Na 1 december werken enkele vrijwilligers aan het inventariseren en samenstellen van dé kerncollectie van Grou, die dan naar verwachting weer aan de bezoeker getoond kan worden. Dit werk neemt naast tijd ook ruimte in beslag. Ruim 6000 items moeten tegen het licht gehouden worden om te bepalen welke voor het Grouster cultuurhistorisch erfgoed fysiek en digitaal bewaard moeten blijven.

De bedoeling is dat het museum te zijner tijd weer opengaat in het nieuwe, nog op te richten, multifunctioneel cultureel centrum in Grou. De eerste voorbereidende gesprekken hiervoor zijn geweest.