Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Vernieuwingen in Museum Hert fan Fryslân vanaf januari 2018

Het museum is vanaf woensdag 3 januari weer geopend.

Dan is in de Waterzaal o.a. de geheel vernieuwde ‘schaatshoek’ te zien. Daarin veel aandacht voor de grote schaatsfamilies uit Grou en omstreken, waaruit o.a. talenten zijn voortgekomen als Ids Postma, Atje en Boukje Keulen, Jorrit Bergsma en Jan Jan Brouwer.

Ook is dan het ‘Zilveren Skûtsje’ te bewonderen, de wisselprijs voor de jaarlijkse winnaar van het Skûtsjesilen. Schipper Douwe Visser van het Grouster Skûtsje, de winnaar van dit jaar, heeft deze prachtige trofee tijdelijk aan het museum in bruikleen gegeven, samen met de blauwe wimpel, die hij als winnaar heeft ontvangen.

Vervolgens zullen we de oude timmerkist uit het museum (zie foto) wel hard nodig hebben. We gaan ons in het eerste kwartaal nl. opmaken voor het samen met Stichting Gabe Skroar inrichten van de grote tentoonstelling ‘Joost Halbertsma: Wereldburger uit Grou’. Deze expositie in het kader van Culturele Hoofdstad LF2018 zal van 31 maart t/m november in het museum te beleven zijn.

Als opmaat daarvoor doen we op vrijdagavond 26 januari mee aan de grote opening van Culturele Hoofdstad. In zo’n 80 musea in heel Fryslân vertellen mensen dan verhalen over een voorwerp dat zij belangrijk vinden en heel graag mee zouden willen nemen naar … de toekomst. In het museum en in het Raadhuis in Grou zullen zo’n 6 van zulke verhalenvertellers ons meenemen in hun fantasie op dit punt.