200 jaar gelden, in oktober 1821, deed de Grietman van Idaarderadeel een oproep tot hardzeilen in het kader van de Jaarmarkt te Grouw. Hoofdprijs: een zilveren scheerhout met zijden wimpel.

Het museum is in het bezit een zijden wimpel en zilveren scheerhout.

Zijden wimpel met zilveren scheerhout uit 1821.

Meer informatie op de pagina “zijden wimpel 200 jaar”.