Expositie in Cathechisatielokaal bij de Sint Piterkerk

Museum Hert fan Fryslân in Grou heeft een mooie verzameling Grouster erfgoed. In de maanden juli en augustus en (deels) september is een tijdelijke presentatie in het Cathechisatielokaal bij de Sint Piterkerk in Grou.

De expositie toont een inkijkje in de rijke historie van Grou. Dit jaar tonen we de historie van de Halbertsma’s in Grou, het Sint Piterfeest en de veranderingen van het destijds waterrijke dorp (het Venetië van het Noorden) naar de hedendaagse inrichting. 

De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openstelling van de Sint Piterkerk tijdens ‘Tsjerkepaad’ van 3 juli t/m 14 september op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

Halbertsma fabriek 1931