Nieuwsbrief 5 – september 2023

Klik hier om de vijfde nieuwsbief van het museum te lezen.

Aanmelden op de nieuwsbrief kan hier.

Expositie in Sint Piterkerk

Museum Hert fan Fryslân in Grou heeft een mooie verzameling Grouster erfgoed. In verband met werkzaamheden en reorganisatie van de collectie is het museum in het voormalige raadhuis voorlopig gesloten voor publiek. In de zomerperiode is daarom gekozen voor een tijdelijke presentatie in de Sint Piterkerk in Grou.

De expositie toont een inkijkje in de rijke historie van Grou waaruit enkele onderwerpen belicht worden. Wist u dat Grou een meester koperslager had, Buikstra genaamd die landelijk bekend is, maar ook de haan op de Sint Piterkerk maakte? En wat was de rol van de Sint Piterkerk in o.a. het onderwijs en de volksgezondheid? En hoe ging men vroeger ‘ter kerke’ en maakte het zich daar comfortabel? En natuurlijk ontbreekt de Grouster Halbertsma’s houtindustrie en de waterrecreatie niet in de expositie.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openstelling van de Sint Piterkerk tijdens ‘Tsjerkepaad’ van 1 juli t/m 9 september op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

Koperslager Buikstra (1903-1974) in zijn werkplaats.

Nieuwsbrief 3 – februari 2023

De derde nieuwsbrief van het museum is gepubliceerd.

Aanmelden op de nieuwsbrief kan hier