Bijdrage Rabo Club Support ontvangen

Afgelopen maand heeft het museum deelgenomen aan de actie Rabo ClubSupport.
Door de vele mensen die op het museum gestemd hebben, ontvangen we voor het bestedingsdoel “Inventarisatie en registratie collectie” een bijdrage van € 297,89.

Het museum is erg blij met de stemmen en de bijdrage.

Freonen opgeheven

Op 27 oktober 2021 heeft de ledenvergadering van ‘Vereniging Freonen fan it Museum Hert fan Fryslân’ definitief besloten tot opheffing van vereniging. Daarmee is een einde gekomen aan meer dan dertig jaar ‘Freonen’.

De belangrijkste reden voor opheffing is dat het Museum ‘Hert fan Fryslân’ thans voor langere tijd voor het publiek gesloten is. Daarnaast nam ook de belangstelling voor activiteiten als lezingen en excursies al jaren af.

Als afsluiting van meer dan dertig jaar ‘Freonen’ zal er nog een ‘Laatste Freonenblad’ uitkomen. Daarin wordt een beeld  geschetst van de wijze waarop in het Freonenblad het wel en wee van de vereniging en van het museum is weergegeven.

Tijdens de laatste ledenvergadering is tevens besloten het batige saldo beschikbaar te stellen aan de Stichting ‘Museum Hert fan Fryslân’.

Zijden wimpel 200 jaar