De Halbertsma’s

Niet alleen in Grou en omgeving, maar in heel Fryslân, is de naam ‘Halbertsma’ zeer wel bekend, niet in het minst omdat Eeltsje Halbertsma de schrijver is van het Fries volkslied. Alle reden dus om in het museum een vaste expositie te wijden aan de vier broers Halbertsma: Joost, Tjalling, Binnert en Eeltsje.

In het begin van de 19e eeuw begonnen Joost, Tjalling en Eeltsje volkslectuur te schrijven in het Fries. Hun eerste boekje ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar’ verscheen in 1822. De belangstelling was groot en er verschenen meerdere uitgaven. Joost wilde een verzameluitgave maken, maar heeft de realisatie daarvan zelf niet meer meegemaakt. Onder de naam ‘Rimen en Teltsjes’ kwam deze in 1871 uit en dit boek wordt tot op de dag van vandaag uitgegeven.

Klik na de link http://www.gutenberg.org/ebooks/60480 op ‘Read this book online: HTML’ om ‘Rimen en teltsjes’ te zien. Alle uitgaven van ‘Rimen en teltsjes’ van de gebroeders Halbertsma zijn in het museum aanwezig.

Andere thema’s die in ‘De Halbertsma’s yn it Hert’ aan bod komen zijn o.a. het Fries volkslied, Friese centsprenten en houten schooltassen. Ook zijn er tal van foto’s en eigen bezittingen te bewonderen.

De vierde broer, Binnert, was bakker, maar vooral ook koopman. Zijn nageslacht stichtte (1891) en beheerde jarenlang Halbertsma’s houtfabriek, waar veel mensen uit Grou en omgeving werk vonden. Ook dit maakt deel uit van de expositie.

De bezoeker maakt een reis door de tijd aan de hand van beeldend foto- en filmmateriaal, oude fabrieksproducten en de verzameling personeelsbladen met tal van artikelen en foto’s. Ook is de vroegere fabrieksfluit weer te horen, als herinnering aan vervlogen tijden: de ‘klok’ van Grou, als de fabriek begint of als het schafttijd is. Ook een rijk archief aan productinformatie (folders) is aanwezig. In een fraaie serie luchtfoto’s is de opkomst van de fabriek te zien, de invloed van de grote brand in 1960, de verplaatsing vanuit het dorp naar de ‘overkant’ van de Rjochte Grou en uiteindelijk de afbraak.