Het museum

Het museum ‘Hert fan Fryslân’ (in het Nederlands Hart van Fryslân) ligt midden in het karakteristieke Friese dorp Grou, dat zelf ook in het ‘hart van Fryslân’ ligt. 

Per 1 december 2020 is het museum voor langere tijd gesloten voor publiek.

Het museum bevindt zich in het souterrain van het oude raadhuis van de voormalige gemeente Idaarderadeel aan de Stationsweg 1 in Grou. Dit gebouw is na een ingrijpende restauratie grotendeels notariskantoor geworden. De oude raadzaal heeft wel haar functie van trouwzaal behouden.

Op dit moment zijn vrijwilligers druk bezig met inventarisatie, registratie en selectie om de nieuwe kerncollectie met als thema “Grou” samen te stellen.

Er waren permanent exposities over Water, de Halbertsma’s en Sint Piter. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan Kropholler (de beroemde architect van het oude raadhuis) en ‘pronkjen’, waaronder de collectie porselein, goud, zilver en textiel uit het legaat van mevrouw Atje Gaastra. Meer informatie op de pagina “Collectie”.