Organisatie

Museum ’Hert fan Fryslân’ is een publieke instelling, zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving en heeft als doel om kunst- een cultuurhistorische voorwerpen te vergaren en te presenteren, die betrekking hebben op Midden-Fryslân en met name op het dorp Grou en omgeving.
Hoofdlijnen vaan het beleid van het museum zijn o.a.:

  • Het presenteren van de Gaastra-collectie en de collectie van de gebroeders Halbertsma
  • Invulling geven aan thema’s die betrekking hebben op (Midden-)Fryslân en Grou e.o., zoals : Water, Sint Piter en Architect Kropholler
  • Tijdelijke exposities inrichten die passen in het profiel van het museum
  • Zorgen dat in en om het museum voor jong en oud wat te doen is, zoals dorpswandelingen, rondleidingen en activiteiten voor kinderen
  • Met verschillende arrangementen verbinding leggen met andere culturele en/of toeristische instellingen of ondernemingen in Grou en omgeving

Het museum heeft haar deuren gesloten voor publiek.

Per 1 december 2020 is het museum gesloten voor publiek. Sluiting was voor het museum onvermijdelijk. Zij kampt al geruime tijd met financiële zorgen. Sinds 2018 is de gratis huisvesting als voormalig ‘gemeentemuseum’ in het oude Raadhuis ten einde. De huisvestingskosten staan een gezonde bedrijfsvoering vooralsnog in de weg en daarom is besloten tot sluiting.

Na 1 december werken enkele vrijwilligers aan het inventariseren en samenstellen van dé kerncollectie van Grou, die dan naar verwachting weer aan de bezoeker getoond kan worden. Dit werk neemt naast tijd ook ruimte in beslag. Ruim 6000 items moeten tegen het licht gehouden worden om te bepalen welke voor het Grouster cultuurhistorisch erfgoed fysiek en digitaal bewaard moeten blijven.

De bedoeling is dat het museum te zijner tijd weer opengaat in het nieuwe, nog op te richten, multifunctioneel centrum in Grou. De eerste voorbereidende gesprekken hiervoor zijn geweest.

Het Stichtingsbestuur

Voorzitter – Jan Smittenberg
Secretaris – Bauke Hooghiemster
Penningmeester – Nico van Ginkel
Collectiebeheer – Akke Miedema
Lid Algemeen – Trees Mulder

Bestuursleden van de stichting krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

Jaarverslag

In het Jaarverslag 2019 is een overzicht opgenomen van de activiteiten van het museum in het afgelopen jaar, met daarin tevens de jaarcijfers.