Pronkjen

Museum ‘Hert fan Fryslân’ beschikt over een flinke collectie porselein, goud, zilver, sieraden en textiel, vaak afkomstig uit schenkingen of in bruikleen van particulieren. Het legaat van Atje Gaastra was in 1956 zelfs de aanleiding om het museum – toen nog gemeentemuseum – te stichten. In de expositie ‘Pronkjen’ is een deel van de collectie van het museum te bewonderen.

Museum Hert fan Fryslân dankt haar bestaan mede aan het legaat van deze Atje Gaastra. Zij schonk in 1949 een flinke verzameling gebruiks- en siervoorwerpen uit haar familie aan de toenmalige gemeente Idaarderadeel met de verplichting om deze te exposeren. Hiertoe werd in 1956 het gemeentemuseum opgericht, voorloper dus van wat nu ‘Hert fan Fryslân’ is.

Voorwaarde was tevens, dat de voorwerpen ter versiering van het Gemeentehuis van Idaarderadeel en bij plechtigheden gebruikt worden. Al meer dan 70 jaar na de schenking geeft Museum Hert fan Fryslân hier nog steeds gehoor aan. Atje Gaastra bezat een schat aan interessante voorwerpen om mee te pronken en een keur aan gebruiksvoorwerpen. Een briefwisseling met de voormalige museumconservator spreekt boekdelen: over het door vader gemaakte zilveren sigaren ‘afstrijkertje’ en foto’s van de beurtvaartstoomboot waarmee Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik toertochtjes maakten. Kom voor dit hele bijzondere verhaal over Atje Gaastra naar het museum en geniet van al deze nagelaten rijkdom en ‘bling bling’.