Schenking of erfenis

Wist u dat de Stichting ‘Museum Hert fan Fryslân’ een ANBI-kwalificatie heeft? ANBI betekent ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Het is daartoe bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder RSIN-nummer 0096.32.086. Bij een gift of bij ontvangst van een erfenis kan dit zowel voor de schenker als voor de ontvanger belastingvoordelen opleveren. Een ANBI-instelling betaalt bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting.

Ook mogen donateurs van een ANBI-instelling hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting ‘Museum Hert fan Fryslân’ is een culturele ANBI-instelling en hiervoor geldt zelfs een extra aftrek.

Mocht u interesse hebben om een schenking te doen of een erfenis na te laten aan het museum, dan is het verstandig om eerst via de belastingdienst of de notaris informatie in te winnen aan welke voorwaarden uw schenking of nalatenschap moet voldoen. U kunt natuurlijk ook altijd even contact opnemen met het bestuur van het museum (d.m.v. het contactformulier).