Sponsoren

De herinrichting van Museum Hert fan Fryslân is mede mogelijk gemaakt door financiële steun en/of medewerking van:

  • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
  • Provincie Fryslân
  • Rabo Coöperatiefonds
  • Fûns Mid-Fryslân
  • Stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam
  • Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
  • Freonen fan ‘Hert fan Fryslân’
  • Museumfederatie Fryslân
  • en de inzet van tal van vrijwilligers