Wetter (Ned. Water)

Fryslân is een waterprovincie: ontstaan uit het water, vechtend tegen en ook steeds meer gebruik makend van het water in al zijn verschijningsvormen. Alle transport ging vanouds over het water en de meeste steden en dorpen lagen dan ook aan het water.

Zowel in vloeibare als bevroren vorm gebruiken de Friezen het vanouds om op te varen en te schaatsen. Wonen aan het water heeft nergens zo’n hoge vlucht genomen als in Fryslân en water bepaalt ook voor een groot deel hoe het Friese landschap eruit ziet. Zonder overdrijving kunnen we stellen, dat Fryslân aan dit alles, evenals aan de scheepsbouw en de waterrecreatie haar internationale bekendheid en identiteit ontleent. Dit geldt in versterkte mate voor het dorp Grou, in het ‘hart van Fryslân’, dat in het verleden lange tijd alleen over het water bereikbaar was.

In de expositie Wetter nemen we u mee naar ons waterland midden in Fryslân. We laten u zien hoe de bewoners hier leven, werken, recreëren en strijden met, op en in het water: nu en vroeger.