Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

kijk ook naar Uitzonderingen bij tabblad Bezoek

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Contact

Bezoekadres: Museum Hert fan Fryslân, Stationsweg 1, 9001 ED  Grou

Postadres:  Museum Hert fan Fryslan t.a.v. de secretaris, Stationsweg 7, 9001 ED  Grou

E-mail:  info@museumhertfanfryslan.nl

Facebook: Museum Hert fan Fryslân

Twitter: #museumhertfanfryslan

Banknummer: NL64 RABO 0356 2590 48

Telefoon: 0566-62 3911  b.g.g.  0566-62 2167

RSIN/fiscaal nummer/BSN: 0096.32.086

BTW-nummer: 0096.32.086.B.01