Het museum is gesloten

Sluiting was voor het museum onvermijdelijk. Zij kampt al geruime tijd met financiële zorgen. 

Lees verder

Sinds 2018 is de gratis huisvesting als voormalig ‘gemeentemuseum’ in het Raadhuis ten einde. De huisvestingskosten staan een gezonde bedrijfsvoering vooralsnog in de weg en daarom is besloten tot sluiting.

Na 1 december werken enkele vrijwilligers aan het inventariseren en samenstellen van dé kerncollectie van Grou, die dan naar verwachting weer aan de bezoeker getoond kan worden. Dit werk neemt naast tijd ook ruimte in beslag. Ruim 6000 items moeten tegen het licht gehouden worden om te bepalen welke voor het Grouster cultuurhistorisch erfgoed fysiek en digitaal bewaard moeten blijven. In de huidige expositieruimtes toont het museum nu het ‘verhaal van Midden Fryslân’. Na 1 december worden deze ruimtes werkruimtes en is museumbezoek niet meer mogelijk.

De bedoeling is dat het museum te zijner tijd weer opengaat in het nieuwe, nog op te richten, multifunctioneel cultureel centrum in Grou. De eerste voorbereidende gesprekken hiervoor zijn geweest.

Bekijk alle reportages over het museum