Collectie

De oorsprong van de collectie ligt bij een schenking van mevrouw Atje Gaastra in 1949, bestaande uit een collectie gouden, zilveren, koperen en porseleinen voorwerpen, prenten en textiel.

De collectie bestaat uit voorwerpen die eigendom zijn van het museum of die in langdurig bruikleen zijn gegeven door o.a. de gemeente Leeuwarden (voorheen Boarnsterhim en daarvoor Idaarderadeel), de Halbertsmastichting, het Frysk Letterkundich Museum Tresoar, het Fries Museum en particulieren. Het eigen bezit is veelal verkregen door legaat of schenking, zelden door aankoop.

De collectie bevat ruim 6.000 objecten onderverdeeld in de volgende collecties:

Atje Gaastra:

antiek, porselein, sieraden, textiel (1720 -1920)

Familie Gaastra:

zilver, glaswerk, sieraden, tin (1850 – 1960)

Gebroeders Halbertsma:

boeken, foto’s, schilderijen meubels, gereedschap (1800-heden)

Binnert Halbertsma:

gereedschap, meetinstrumenten, schilderijen, foto’s (1838-1990)

Textiel:

kleding , hoeden, beddengoed, merk- en stoplappen (1600 – 1950)

Centsprenten (1700 – 1920)

Cultuurhistorische objecten:

schilderijen, vlaggen en wimpels, gereedschap, medailles, boeken (1700 – 1980)

Stenen:

grafstenen, ornamenten, gedenkstenen, archeologie (300 – 1942 en eerder)

Water:

foto’s, kaarten, modellen, tekeningen, scheepszaken, kleding, prijzen, gereedschap, foto’s, films (1910 – heden)

Broer de Boer:

schilderijen (1920 – 1953)

Foto’s (1870 – heden)

Kropholler:

tekeningen, foto’s, meubilair, ontwerpen, rekeningen (1941 – 1942)

Kinderspeelgoed:

modellen, poppenspul, bikkels, schooltassen, winkeltjes (1800 – 1950)

Sint Piter:

attributen, boeken, spelen, tekeningen, foto’s, films (1900 – heden)

Documentatie, boeken en tijdschriften.

Speciale aandacht voor:

Atje Gaastra

De klok van Klaas Johannes Andriese uit 1810

De zijden wimpel uit 1821

Aaisykjen van verleden naar heden

Grou in oorlogstijd