Aaisykjen van verleden naar heden

Vroeger hadden veel dorpen in Fryslân één of meer ‘aaisikersklubs’. Groepjes mannen gingen traditiegetrouw één of meerdere dagen met een boot te eierzoeken. In Grou hebben in totaal 8 clubs bestaan. Sinds 2015 is deze prachtige traditie aan banden gelegd door de Raad van State. Om de weidevogelstand op peil te houden mogen geen eieren meer geraapt worden. Of dit de oplossing is
voor de terugloop van het aantal weidevogels, daar zijn de meningen over verdeeld. Ook de ontwikkelingen in de landbouw van de afgelopen decennia spelen zeker mee. Veel eierzoekers zijn ook al jaren betrokken bij de nazorg van de nesten.

(klik op een afbeelding voor een vergroting)

In onze collectie hebben wij vier unieke clubvlaggen:

  • De clubvlag van A.C. De Mûzebiters (opgericht 1947);
  • De vlag van De Ljeap (opgericht 1906);
  • De jubileumvlag van De Ljip (1906-1956);
  • De clubvlag van De Koekoek (opgericht 1926).

In maart 2024 werd op de jaarvergadering van de Fûgelwacht een film vertoond van een uitje in 1976 van de Aaisikersploech De Mûzebiters. Deze beelden werden samengesteld door Sikke Postma, lid van de Mûzebiters. Hij heeft na de vergadering ingestemd om de beelden via het museum aan een groter publiek te tonen.

Sikke Postma is op 20 april 2024 overleden op 94-jarige leeftijd. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij dit stukje geschiedenis aan het museum beschikbaar heeft gesteld.

Het geeft een mooi beeld van de activiteiten die tijdens zo’n tripje plaats hadden. Niet voor niets kijken vele Grousters met weemoed terug op deze uitjes. Sommige clubs blijven ook nu nog op pad gaan en geef ze eens ongelijk! De omgeving van Grou blijft geweldig en herinneringen ophalen en ondertussen al dan niet actief zijn voor het weidevogelbeheer blijft in het voorjaar bij velen kriebelen.

Met informatie over de Fûgelwacht Grou via deze link.