Museum gesloten

Per 1 december 2020 heeft het museum haar deuren voor publiek gesloten. Sluiting was voor het museum onvermijdelijk. Zij kampt al geruime tijd met financiële zorgen. Sinds 2018 is de gratis huisvesting als voormalig ‘gemeentemuseum’ in het Raadhuis ten einde. De huisvestingskosten staan vooralsnog een gezonde bedrijfsvoering in de weg en daarom is besloten tot sluiting.

De komende tijd werken enkele vrijwilligers aan het inventariseren en samenstellen van dé kerncollectie van Grou, die dan naar verwachting weer aan de bezoeker getoond kan worden. Dit werk neemt naast tijd ook ruimte in beslag. Ruim 6000 items moeten tegen het licht gehouden worden om te bepalen welke voor het Grouster cultuurhistorisch erfgoed fysiek en digitaal bewaard moeten blijven. In de huidige expositieruimtes toonde het museum het ‘verhaal van Midden Fryslân’. Na 1 december worden deze ruimtes werkruimtes en is museumbezoek niet meer mogelijk.
De bedoeling is dat het museum te zijner tijd weer opengaat in het nieuwe, nog op te richten, multifunctioneel cultureel centrum in Grou. De eerste voorbereidende gesprekken hiervoor zijn geweest.

19 november weer open

Vanaf donderdag 19 november is het museum weer geopend voor bezoek.

2 weken gesloten

Van donderdag 5 t/m woensdag 18 november 2020 is het museum 2 weken gesloten als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het corona virus.