Bijdrage van Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam

Het museum heeft een bijdrage ontvangen van de Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (stichtinghvs.nl). Met deze bijdrage is de nieuwe website gerealiseerd.  Het museum is erg blij met de bijdrage. Door de nieuwe website is het mogelijk (ook tijdens de sluiting) in de toekomst meer verhalen en objecten uit de collectie te vertonen.

Jaarverslag 2020

Op de pagina Organisatie is het Jaarverslag 2020 van het museum geplaatst.

In het Jaarverslag is een overzicht opgenomen van de activiteiten van het museum in 2020, met daarin tevens de jaarcijfers.

Museum gesloten

Per 1 december 2020 heeft het museum haar deuren voor publiek gesloten. Sluiting was voor het museum onvermijdelijk. Zij kampt al geruime tijd met financiële zorgen. Sinds 2018 is de gratis huisvesting als voormalig ‘gemeentemuseum’ in het Raadhuis ten einde. De huisvestingskosten staan vooralsnog een gezonde bedrijfsvoering in de weg en daarom is besloten tot sluiting.

De komende tijd werken enkele vrijwilligers aan het inventariseren en samenstellen van dé kerncollectie van Grou, die dan naar verwachting weer aan de bezoeker getoond kan worden. Dit werk neemt naast tijd ook ruimte in beslag. Ruim 6000 items moeten tegen het licht gehouden worden om te bepalen welke voor het Grouster cultuurhistorisch erfgoed fysiek en digitaal bewaard moeten blijven. In de huidige expositieruimtes toonde het museum het ‘verhaal van Midden Fryslân’. Na 1 december worden deze ruimtes werkruimtes en is museumbezoek niet meer mogelijk.
De bedoeling is dat het museum te zijner tijd weer opengaat in het nieuwe, nog op te richten, multifunctioneel cultureel centrum in Grou. De eerste voorbereidende gesprekken hiervoor zijn geweest.