Word vriend van ons museum

De vereniging ‘Freonen fan it museum Hert fan Fryslân’ heeft als doelstelling:

  • het bijeenbrengen van gelden teneinde aan het museum voorwerpen voor de collectie of de inventaris aan te kunnen bieden of het museum op andere wijze te steunen
  • de bevordering van de belangstelling voor het museum

Het bestuur van de Freonen bestaat uit:

Voorzitter Jan Smittenberg
Penningmeester Hendrik de Boer
Secretaris Gea Postma
Lid Arnold Wuite
Redactie Museumfreon Klaas Stelma
Adviseur namens het stichtingsbestuur Bestuurslid van het museum

Bestuursleden van de vereniging krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

De contributie bedraagt € 12,50  voor leden en € 25,- voor begunstigers (bedrijven).

Wij nodigen u van harte uit lid of begunstiger te worden van de ‘Freonen fan it museum Hert fan Fryslân’.

U kunt lid worden door het formulier in te vullen.

Het bankrekeningnummer van de Freonen is NL87 RABO 0145 5337 00.

Het mailadres van de Freonen is freonen@museumhertfanfryslan.nl

Ik wil lid worden voor 12,50 per jaar

    Uw naam*

    E-mailadres*

    Telefoonnummer*

    Bericht